بررسی تلویزیون

بررسی تلویزیون شامل نگاهی متخصصانه و ذره بینی به محصولات است که در آن حاصل یک سال فعالیت شرکت های تولید کننده تلویزیون ها را به چالش می کشیم. نقد و بررسی تلویزیون یعنی نگاه سختگیرانه و منتقدانه به تلویزیون های جدید سال تا ببینیم که هر مدل چه چیزی در چنته دارد و عیار واقعی هر مدل چقدر است.

نقد و بررسی تلویزیون

در فرایند نقد و بررسی تلویزیون تمام ویژگی های لازم و ضروری را مورد توجه قرار می دهیم تا ببینیم که جگرگوشه های جدید برندها چقدر نازک نارنجی هستند و یا چقدر بالغ شده اند. گرچه ژنتیک محصولات هر برند شبیه به هم است اما تفاوت های ساختاری و ظاهری است که آتش رقابت ها را داغ تر می کند.

بیشتر..
دکمه بازگشت به بالا